چيزی شبيه معجزه ...


از كفر من تا دين تو راهي بجز ترديد نيست
دلخوش به فانوسم مكن اينجا مگر خورشيد نيست

با حس ويراني بيا تا بشكند ديوار من
چيزي نگفتن بهتر از تكرار طوطي وار من

باعشق آنسوي خطر جائي براي ترس نيست
در انتهاي موعظه ديگر مجال درس نيست

كافر اگر عاشق شود بي پرده موئمن مي شود
چيزي شبيه معجزه با عشق ممكن مي شود
  
نویسنده : ساقي عاشق ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٢

بنام دل

بنام دل
بنام شاهد و مي
بنام تار و تنبور و دف و ني
بنام عاشقان لا ابالي
بنام همنشينان خيالي
بنام دستهاي جام بردار
بنام عاشقان رفته بردار
بنام مجلس بزم شبانه
بنام سرور اين آشيانه
خوشا جامي كه مولا در كفم داد
به دستي ني به ديگر او دفم داد
خوشا رقصان در آيم من به كويش
ببوسم دست و رخسار نكويش
خوشا آندم كه از او مي نويسم
ز رقص و ذكر ياهو مي نويسم
صدايم داد تا از او بخوانم
كه من هم درد غربت را بدانم
خوشا با نام مولا باده خوردن
چو درويشان عاشق جان سپردن
به حق باده نوشان مي حلال است
كه مستي افتخاري بي زوال است

به دور اولم ساقي ولي بود
ولي ديدم كه ذكر او علي بود
  
نویسنده : ساقي عاشق ; ساعت ۱:٠۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٢