به ساقی ای صبا بگو حاجت ما بر آورد...

به ساقی ای صبا بگو حاجت ما بر آورد...
به ساقی ای صبا بگو حاجت ما بر آورد...
به ساقی ای صبا بگو حاجت ما بر آورد...
به ساقی ای صبا بگو حاجت ما بر آورد...
به ساقی ای صبا بگو حاجت ما بر آورد...
به ساقی ای صبا بگو حاجت ما بر آورد...
به ساقی ای صبا بگو حاجت ما بر آورد...
به ساقی ای صبا بگو حاجت ما بر آورد...


دارم ميرم مشهد .....   
نویسنده : ساقي عاشق ; ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸۱