آن شب قدری که گويند اهل خلوت امشب است ؟

داره سحر می شه
چندين ساله که متاسفانه شبای قدر معلوم نيست که کی هست
زمانای قديم که علم پيشرفت نکرده بود انقدر مشکل نداشتند که ما با اين همه تکنولوزی داريم
چرا ديدن ماه اينقدر بايد سخت باشه ؟
پس اين رصد حانه ها چيکار می کنند ؟
آن شب قدری که گويند اهل خلوت امشب است
يارب اين تاثير دولت در کدامين کوکب است
من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می
زاهدان معذور داريدم که اينم مذهب است   
نویسنده : ساقي عاشق ; ساعت ٤:٤۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ آذر ،۱۳۸۱