دُچار
دُچار يعنی عاشق

و چه تنهاست ماهی قرمز کوچکی که دچار آبی بيکران درياهاست   
نویسنده : ساقي عاشق ; ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٢