چيزی شبيه معجزه ...


از كفر من تا دين تو راهي بجز ترديد نيست
دلخوش به فانوسم مكن اينجا مگر خورشيد نيست

با حس ويراني بيا تا بشكند ديوار من
چيزي نگفتن بهتر از تكرار طوطي وار من

باعشق آنسوي خطر جائي براي ترس نيست
در انتهاي موعظه ديگر مجال درس نيست

كافر اگر عاشق شود بي پرده موئمن مي شود
چيزي شبيه معجزه با عشق ممكن مي شود
  
نویسنده : ساقي عاشق ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٢