مولود کعبه

ميلاد حضرت امير المومنين مبارک باد

 

علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را

كه به ما سوا فكندي همه سايه هما را

شايد شعر هماي رحمت شهريار رو زياد شنيده باشيد .فكر مي كنم با من هم نظر باشيد كه واقعا شعر زيبا و

دلنشيني است و اين زيبايي و دلنشيني به دليل عنايتي است  كه از طرف خود حضرت به شاعر شده است .

يك روز صبح مرحوم آيت الله مرعشي نجفي از اطرافيان مي پرسند كه ما شاعري به نام شهريار داريم . وقتي كه با پاسخ مثبت روبرو مي شوند مي خواهند كه هرچه زودتر با شهريار صحبت كنند هنگاميكه  كه ارتباط تلفني برقرار مي شود  آيت الله مرعشي از شهريار مي پرسند كه آيا شما غزلي سروده ايد با اين مطلع كه علي اي هماي رحمت ..... مرحوم شهريار با تعجب مي گويند كه بله اما شما از كجا مي دانيد ، چون من اين غزل را ديشب سروده ام و هنوز براي هيچكس نخوانده ام .

آيت الله مرعشي مي فرمايند من ديشب در خواب ديدم كه در مجلسي حضرت علي عليه السلام حاضرند و شعراي معروف مي ايند  و به نوبت شعرشان را مي خوانند شعرايي مثل دعبل خزاعي ، كميت و... كه در وصف اهل بيت شعر سروده اند در پايان حضرت علي( ع ) فرمودند كه شهريار هم شعرش را بخواند و شما شعر هماي رحمت را خوانديد .

  
نویسنده : ساقي عاشق ; ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٢