ساقی مستان

ديده بگشا اي به شهد مرگ نوشينت رضا

 

ديده بگشا بر عدم اي مستي مستي فزا

 

ديده بگشا اي پس از سوء القضا حسن القضا

 

ديده بگشا از كرم رنجور دردستان علي

 

ديده بگشا نقش انسان ماند بر جام تهي

 

سوخت لاله مرد ليلي خشك شد سرو سهي

 

ديده بگشا اي صنم اي ساقي مستان علي

تيره شد از بيش و كم آئينه مستان علي

 

  
نویسنده : ساقي عاشق ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢