باران

هميشه از راه رفتن زير بارون لذت می برم ... روزهای زيبای بارونی دارم

 

چترها را بايد بست.
زير باران بايد رفت.
فكر را، خاطره را، زير باران بايد برد.
با همه مردم شهر ، زير باران بايد رفت.
دوست را، زير باران بايد ديد.
عشق را، زير باران بايد جست.
زير باران بايد بازي كرد.
زير بايد بايد چيز نوشت، حرف زد، نيلوفر كاشت
زندگي تر شدن پي در پي ،
زندگي آب تني كردن در حوضچه "اكنون"است.

  
نویسنده : ساقي عاشق ; ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢