نمي دانم پس از مرگم چه خواهد شد

نمي دانم پس از مرگم چه خواهد شد
نمي خواهم بدانم كوزه گر از خاك اندامم چه خواهد ساخت
ولي بسيار مشتاقم كه از خاك گلويم سوتكي سازد
گلويم سوتكي باشد به دست كودكي گستاخ و بازيگوش
و او يك روز پي در پي دم گرم خودش را در گلويم سخت بفشاند
و خواب خفتگان آشفته را ؛ آشفته تر سازد
بدينسان بشكند دائم سكوت مرگ بارم را
  
نویسنده : ساقي عاشق ; ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸۱